Tam giác OMN vuông tại O gọi P,Q,E lần lượt là trung điểm của OM,MN,NO a,CMR:MPEQ là hình bình hành b,CMR:DPQE là hình chữ nhật

Question

Tam giác OMN vuông tại O gọi P,Q,E lần lượt là trung điểm của OM,MN,NO
a,CMR:MPEQ là hình bình hành
b,CMR:DPQE là hình chữ nhật

in progress 0
Cora 1 năm 2021-08-23T19:07:52+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:09:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a,

  QE là đường tung bình trong tam giác OMN nên QE//OM hay QE//MP và QE=1/2OM=MP

  Tứ giác MPEQ có QE//MP và QE=MP nên MPEQ là hình bình hành

  b,

  QE//OM mà OM vuông góc với ON nên QE vuông góc với ON

  PQ là đường trung bình trong tam giác OMN nên PQ//ON  hay PQ vuông góc với OM

  Tứ giác PQEO có 3 góc vuông nên PQEO là hình chữ nhật 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )