Tam Vy knows more French… A. than i do B. than I C. Than me D. Both A and C

Question

Tam Vy knows more French…
A. than i do
B. than I
C. Than me
D. Both A and C

in progress 0
Josie 4 tháng 2021-08-16T17:06:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:08:38+00:00

  Tam Vy knows more French…

  A. than i do

  B. than I

  C. Than me

  D. Both A and C

  Đáp án D chính xác còn câu B sử dụng sai ngữ pháp.Không bao giờ có than+Subject(chủ ngữ)

  0
  2021-08-16T17:08:41+00:00

  `=>`D.Both A and C.

  Vì đây là câu so sánh hơn kém và theo cấu trúc thì ở sau than là S+do hoặc tân ngữ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )