Tần số dao động riêng của một mạch dao động lí tưởng

Question

Tần số dao động riêng của một mạch dao động lí tưởng

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-02T15:35:38+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-02T15:37:28+00:00

    Đáp án:

    tần số mạch dao động LC: \(f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )