tầng lớp chính của phương đông cổ đại.mình cảm ơn

Question

tầng lớp chính của phương đông cổ đại.mình cảm ơn

in progress 0
Bella 4 tháng 2021-08-30T21:43:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:45:15+00:00

  Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm:
  – Giai cấp thống trị:
  + Vua: đứng đầu giai cấp thống trị, nắm mọi quyền hành.
  + Quý tộc gồm các quan lại, thủ lĩnh quân sự, chủ ruộng đất, tăng lữ. Tầng lớp này sống giàu sang dựa vào sự bóc lột, bổng lộc do nhà nước cấp và các chức vụ đem lại.
  – Giai cấp bị trị:
  + Nông dân công xã: Là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò lớn trong sản xuất. Họ nhận ruộng đất của công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.
  + Nô lệ: tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Họ chuyên làm việc nặng nhọc và hầu hạ tầng lớp quý tộc.

  0
  2021-08-30T21:45:23+00:00

  Xã hội cổ đại phương Đông gồm nông dân công xã, quý tộc và nô lệ:

  – Nông dân: là bộ phận đông đảo nhất và là lực lượng sản xuất chính.

  – Vua, quý tộc là tâng lớp trên. Nắm mọi quyền hành trong xã hội, họ sống chủ yếu bóc lộ nông dân và nô lệ.

  – Nô lệ chủ yếu phục vụ trong các gia dình của vua và quý tộc, thân phận của người nô lệ không khác gì con vật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )