Tầng nào trong lớp vỏ khí không ảnh hưởng đến đời sống của con người ?

Question

Tầng nào trong lớp vỏ khí không ảnh hưởng đến đời sống của con người ?

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-07-27T09:00:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:02:05+00:00

  tầng đối lưu

  0
  2021-07-27T09:02:46+00:00

     + Nằm ở vị trí thấp nhất trong 3 tầng (từ 0-16km)

      + Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ C.

      + Không khí tập trung khoảng 90% ở tầng này.

      + Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa,…

      + Không khí được chuyển động theo chiều thẳng đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )