Tập xác đinh của hàm số y=1-2cosx/sinx-1

Question

Tập xác đinh của hàm số y=1-2cosx/sinx-1

in progress 0
Arya 3 tuần 2021-11-25T19:49:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T19:51:01+00:00

  Đáp án:

  Để hàm số y xác định thì:

  $sinx-1\neq0$

  $⇔sinx\neq1$

  $⇔x\neq\dfrac{\pi}{2}+k2\pi(k∈Z)$

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

   

  0
  2021-11-25T19:51:01+00:00

  Đáp án:

  \(TXD:D = R\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k2\pi } \right\}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  y = \dfrac{{1 – 2\cos x}}{{\sin x – 1}}\\
  DK:\sin x – 1 \ne 0\\
   \to \sin x \ne 1\\
   \to x \ne \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \left( {k \in Z} \right)\\
   \to TXD:D = R\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k2\pi } \right\}
  \end{array}\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )