tập hợp các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) :y=x-m cắt parabol (P) :y=2x^2+3x-2 tại hai điểm phân biệt là :

Question

tập hợp các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) :y=x-m cắt parabol (P) :y=2x^2+3x-2 tại hai điểm phân biệt là :

in progress 0
Kennedy 4 tuần 2021-08-17T06:45:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:46:48+00:00

  Đáp án:m<5\2

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-17T06:47:17+00:00

  Đáp án:m<5/2

   

  Giải thích các bước giải: Phương trình hoành độ giao điểm của d và P là 

  x-m=2x^2+3x-2<=>2x^2+2x-2+m=0

  Để 2 có 2 nghiệm phân biệt thì delta >0 <=> 2^2-4*2(-2+m)>0

  <=> 4+16-8m>0

  <=> m<5/2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )