Tập hợp các số tự nhiên từ số lẻ 101 đến số lẻ 999 gồm (…….-…….) :…….+………(phần tử) Vậy……………………………………..

Question

Tập hợp các số tự nhiên từ số lẻ 101 đến số lẻ 999 gồm
(…….-…….) :…….+………(phần tử)
Vậy…………………………………………………………….

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-07-24T19:53:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:54:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  (999-111) :1+1=889 (phần tử) Vậy tập hợp các số tự nhiên từ số lẻ 101 đến số lẻ 999 gồm 889 phần tử

  0
  2021-07-24T19:54:48+00:00

  Tập hợp các số tự nhiên từ số lẻ 101 đến số lẻ 999 gồm
  (999101) : 2 + 1 = 450 ( phần tử )
  Vậy tập hợp các số tự nhiên từ số lẻ 101 đến số lẻ 999 gồm 450 phần tử.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )