tập hợp các ước của 8 có bao nhiêu phần tử

Question

tập hợp các ước của 8 có bao nhiêu phần tử

in progress 0
Rose 5 ngày 2021-12-04T06:06:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:07:19+00:00

   tập hợp ước của 8 có 4 phần tử đó là: 1,2,4,8

   

   

  0
  2021-12-04T06:07:39+00:00

  Đáp án: Ư(8) : { 1,2,4,8} 

  vậy Ư(8) có 4 phần tử 

  Giải thích các bước giải: tìm ước của 8 rồi đếm là có 4 phần tử thôi ak 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )