tập nghiệm S của phương trình |4x-1|=|3x-13| là

Question

tập nghiệm S của phương trình |4x-1|=|3x-13| là

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-08-09T15:45:57+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T15:47:02+00:00

    \[\begin{array}{l}\left| {4x – 1} \right| = \left| {3x – 13} \right|\\ \Leftrightarrow {\left( {4x – 1} \right)^2} = {\left( {3x – 13} \right)^2}\\ \Leftrightarrow 16{x^2} – 8x + 1 = 9{x^2} – 78x + 169\\ \Leftrightarrow 7{x^2} + 70x – 168 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x =  – 12\end{array} \right.\end{array}\]

    Vậy tập nghiệm của phương trình \(S = \left\{ {2; – 12} \right\}\)

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )