Tập thể, cá nhân khi được giao quản lí, sử dụng tài sản của Nhà nước cần A: chủ động định đoạt. B: bảo mật tuyệt đối. C: tiến hành thanh lí. D: s

Question

Tập thể, cá nhân khi được giao quản lí, sử dụng tài sản của Nhà nước cần
A:
chủ động định đoạt.
B:
bảo mật tuyệt đối.
C:
tiến hành thanh lí.
D:
sử dụng hiệu quả.

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-09-04T09:28:38+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:29:52+00:00

  Tập thể, cá nhân khi được giao quản lí, sử dụng tài sản của Nhà nước cần

  A: chủ động định đoạt.

  B: bảo mật tuyệt đối.

  C: tiến hành thanh lí.

  D: sử dụng hiệu quả.

  0
  2021-09-04T09:30:31+00:00

  ĐÁP ÁN 😀 SỬ DỤNG HIỆU QUẢ

  chúc bn hk tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )