Tập tính nào ở chim có mà bò sát không có?

Question

Tập tính nào ở chim có mà bò sát không có?

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-20T07:21:21+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-20T07:22:32+00:00

    *Tập tính  ở chim có mà bò sát không có:

    tập tính: in vết là hiện tượng các con non đi theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy đầu tiên(người hoặc con mẹ). Hiện tượng này chỉ thấy ở những loài thuộc lớp chim

    ví dụ:Ngỗng xám con đã in vết nhà tập tính học Konrad Lorenz và đi theo ông.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )