Tất cả các hạng tử của `2x^2 – y^2 + 3xy` là `A. 2x^2 ; -y^2` `B. 2x^2 ; y^2 ; 3xy` `C. 2x^2 ; y^2` `D. 2x^2 ; -y^2 ; 3xy`

Question

Tất cả các hạng tử của `2x^2 – y^2 + 3xy` là
`A. 2x^2 ; -y^2`
`B. 2x^2 ; y^2 ; 3xy`
`C. 2x^2 ; y^2`
`D. 2x^2 ; -y^2 ; 3xy`

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-08-07T19:48:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:49:36+00:00

  Tất cả các hạng tử của 2x² – y² + 3xy là : 

  A. 2x² ; – y²

  B. 2x² ; y² ; 3xy

  c. 2x² ; – y²

  D. 2x² ; – y² ; 3xy

  0
  2021-08-07T19:50:17+00:00

  Xin chân thành gửi bạn????????????

  Chúc bạn học tốt????????????

  Xin câu trả lời hay nhất+5sao+cảm ơn????⭐????

  Tất cả các hạng tử của 3xy là:

  .2x^2;y^2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )