tất cả có 15 hộp gạch lát nền và 5 hộp sơn nặng 64 kg hỏi mỗi hộp gạch và mỗi hộp sơn nặng bao nhiêu kg? biết 5 hộp gạch nặng hơn 2 hộp sơn là 3kg

Question

tất cả có 15 hộp gạch lát nền và 5 hộp sơn nặng 64 kg hỏi mỗi hộp gạch và mỗi hộp sơn nặng bao nhiêu kg? biết 5 hộp gạch nặng hơn 2 hộp sơn là 3kg

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-07-11T14:04:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:06:12+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-11T14:06:24+00:00

  Đáp án:

  Mỗi hộp gạch nặng \(2,6\left( {kg} \right)\), mỗi hộp sơn nặng \(5\left( {kg} \right)\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi cân nặng của mỗi hộp gạch và mỗi hộp sơn lần lượt là \(x;y\left( {kg} \right)\,\,\left( {x,y > 0} \right)\)

  Theo giả thiết ta có hệ phương trình:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  15x + 5y = 64\\
  5x – 2y = 3
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  15x + 5y = 64\\
  5x = 2y + 3
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  5x = 2y + 3\\
  3.\left( {2y + 3} \right) + 5y = 64
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  5x = 2y + 3\\
  11y = 55
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2,6\left( {kg} \right)\\
  y = 5\left( {kg} \right)
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Vậy mỗi hộp gạch nặng \(2,6\left( {kg} \right)\), mỗi hộp sơn nặng \(5\left( {kg} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )