tất cả mọi cảnh vật ,mọi người đều hân hoan dõi theo áng mây huyền diệu . xác định chủ ngữ vị ngữ

Question

tất cả mọi cảnh vật ,mọi người đều hân hoan dõi theo áng mây huyền diệu . xác định chủ ngữ vị ngữ

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-10-01T00:01:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:03:11+00:00

  chủ ngữ Vị ngữ của câu là:

  Tất cả mọi cảnh vật ,mọi người đều hân hoan dõi theo áng mây huyền diệu.

          CN                                                VN                              

  0
  2021-10-01T00:03:18+00:00

  Chủ ngữ: Tất cả mọi cảnh vật ( Chủ ngữ thứ nhất)

  Mọi người ( Chủ ngữ thứ hai)

  Vị ngữ: đều hân hoan dõi theo áng mây huyền diệu

  $Cáo$/$Olympia$

  Hok tốt nhé bạn iu! ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )