Tế bào 2n của gà có 78 NST. a/ Một tế bào của gà nguyên phân liên tiếp một số và đã tạo ra 16 tế bào con. Tính số NST môi trường cung cấp cho các tế

Question

Tế bào 2n của gà có 78 NST.
a/ Một tế bào của gà nguyên phân liên tiếp một số và đã tạo ra 16 tế bào con. Tính số NST môi trường cung cấp cho các tế bào trên nguyên phân và số NST có trong các tế bào con.
b/ Một tế bào khác của gà nguyên phân liên tiếp một số lần và đã sử dụng của môi trường nội bào mguyên liệu tương đương với 546 NST. Xác định số lần nguyên phân của tế bào.

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-11T18:20:18+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:22:02+00:00

  a. 2n=78 

  Gọi số lần nguyên phân là a 

  Một tế bào của gà nguyên phân liên tiếp một số và đã tạo ra 16 tế bào con.

  Ta có 2^a =16 suy ra a=4

  Tính số NST môi trường cung cấp cho các tế bào trên nguyên phân

  ($2^{4}$ -1)x2n=1170 NST 

  b.Một tế bào khác của gà nguyên phân liên tiếp một số lần và đã sử dụng của môi trường nội bào mguyên liệu tương đương với 546 NST.

  Goi số lần nguyên phân của tế bào b 

  Ta có($2^{b}$-1)x2n=546 suy ra b=3 

  Vậy tế bào nguyên phân 3 lần

   

  0
  2021-10-11T18:22:11+00:00

  Đáp án:

   Chúc bạn học tốt ^^

  (Mong Admin đừng Spam)

  Giải thích các bước giải:

  a. – Số lần nguyên phân: 2$^{k}$ = 16 = 2$^{4}$ 

  => k = 4 (lần)

  – Số NST môi trường cung cấp:

  2n x (2$^{4}$ -1)= 1170 ( NST)

  – Số NST có trong các tế bào con:

  16 x 2n x 2$^{4}$ = 19968 (NST)

  b. Ta có: 2n(2$^{k}$ -1)=546

  <=> 2$^{k}$ – 1 = 7

  <=> 2$^{k}$ = 8

  <=> k = 3

  Vậy tế bào trên nguyên phân 3 lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )