Tế bào có sinh ra các tế bào mới hay không?

Question

Tế bào có sinh ra các tế bào mới hay không?

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-08-05T01:26:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:27:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   có tế bào sinh ra tế bào mới (nhưng mà tôi nghĩ là nó sinh ra rồi từ từ nó lớn lên và tt như thế)

  0
  2021-08-05T01:27:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Tế bào có sinh ra các tế bào mới để duy trì nòi giống của mk.

  chúc bn hk tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )