Tế bào con có kích thước to hay nhỏ, lớn dần thành tế bào gì nhờ quá trình -.. ?

Question

Tế bào con có kích thước to hay nhỏ, lớn dần thành tế bào gì nhờ quá trình …… ?

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-09T05:09:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T05:10:13+00:00

  Tế bào con có kích thước to hay nhỏ, lớn dần thành tế bào gì nhờ quá trình trao đổi chất.

   

  0
  2021-09-09T05:10:38+00:00

   Có kích thước bé ; nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn dần lên 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )