tế bào dinh dưỡng gorilla có 48 NST tinh trùng của nó có

Question

tế bào dinh dưỡng gorilla có 48 NST tinh trùng của nó có

in progress 0
Sadie 12 phút 2021-10-10T12:25:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T12:26:50+00:00

  Đáp án:

   24

  Giải thích các bước giải:

   Các tế bào sinh dưỡng sẽ mang bộ NST lưỡng bội 2n của loài

  Loài này có 48 NST trong tế bào sinh dưỡng nên có 2n = 48

  Tinh trùng chỉ mang một nửa bộ NST của loài là n

  Do đó tinh trùng của loài này có số NST trong tế bào là 24

  0
  2021-10-10T12:27:13+00:00

  Đáp án:

  NST nhân đôi ở kì trung gian và tồn tại ở tế bào đến cuối kì giữa . Vào kì sau NST kép bị chẻ dọc tại tâm động và tác thành hai NST đơn và phân li về hai cực của tế bào

  Cromatit chỉ tồn tại ở dạng NST kép , mỗi NST kép gồm có hai cromatit

  Mỗi NST dù ở dạng kép hay đơn đều có 1 tâm động, trong tế bào có bao nhiêu NST thì có bấy nhiêu tâm động

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )