tế bào nào tham gia vào miễn dịch tự nhiên của cơ thể? tế bào đó đã bảo vệ cơ thể bằng cơ chế nào?

Question

tế bào nào tham gia vào miễn dịch tự nhiên của cơ thể? tế bào đó đã bảo vệ cơ thể bằng cơ chế nào?

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-08-05T01:22:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:23:52+00:00

  Đáp án:

  – Tế bào bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể .

  – Chúng bảo vệ cơ thể bằng cơ chế ” chìa khóa và ổ khóa ” .

  Bảo vệ gồm 3 vòng :

  – Thực bào 

  – Tế bào limpho B 

  – Tế bào limpho T .

   

  0
  2021-08-05T01:24:36+00:00

  Đáp án:

  * Tế bào bạch cầu tham gia vào miễn dịch tự nhiên của cơ thể

  * Tế bào bạch cầu bảo vệ cơ thể bằng:

   – Sự thực bào:

  + Khi có vi khuẩn, vi rút … xâm nhập vào cơ thể, bạch cầu trung tính hoặc bạch câu mônô sẽ di chuyển đến, chúng có thể thay đổi hình dạng để chui qua thành mạch máu đến nơi có vi khuẩn và vi rút

  + Sau đó các tế bào bạch cầu tạo ra các chân giả bao lấy vi khuẩn, vi rút rồi nuốt và tiêu hóa chúng

  – Tạo kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên:

  + Khi các vi khuẩn vi rút thoát khỏi hàng rào thứ nhất (sự thực bào), sẽ gặp hoạt động bảo vệ của tế bào limpho B. Các tế bào limpho B tiết kháng thể tương ứng với loại kháng nguyên trên bề mặt của vi khuẩn và vỏ vi rút

  + Các kháng thể này đến gây phản ứng kết hợp với kháng nguyên và vô hiệu hóa các kháng nguyên

  – Phá hủy các tế bào đã bị nhiễm bệnh:

  + Khi các vi khuẩn, vi rút thoát khỏi hoạt động bảo vệ của hai hàng rào trên và gây nhiễm cho tế bào cơ thể, sẽ gặp hoạt động của tế bào limpho T

  + Trong các tế bào limpho T có chứa các phân tử protein đặc hiệu. Các tế bào limpho T di chuyển đến và gắn trên bề mặt của tế bào bị nhiễm, tại vị trí kháng nguyên

  + Sau đó các tế bào limpho T giải phóng các phân tử protein đặc hiệu phá hủy tế bào bị nhiễm vi khuẩn, vi rút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )