Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? Nêu chức năng của từng thành phần?

Question

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? Nêu chức năng của từng thành phần?

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-08-09T16:28:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:29:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tế bào thực vật gồm :

  1.Vách tế bào

  2.Màng sinh chất

  3.Chất tế bào

  4.Nhân

  5.Không bào

  6.Lục lạp

  7.Vách tế bào bên cạnh

  Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định

  Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào

  Chất tế bào là chất keo lỏng , trong chứa các bào quan như lục lạp ( chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá ),…

  Nhân : thường chỉ có một nhân , cấu tạo phức tạp , có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

  Ngoài ra tế bào còn có không bào : chứa dịch tế bào

  0
  2021-08-09T16:30:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  TRẢ LỜI:

  Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật:

       – Vách tế bào (chỉ có ở tế bào thực vật): quy định và duy trì hình dạng tế bào.

       – Màng sinh chất: bao bọc bên ngoài chất tế bào.

       – Chất tế bào: dạng keo lỏng, bên trong chứa các bào quan (lục lạp, không bào, ribôxôm, …).

       – Nhân: điều khiển hoạt động sống của tế bào.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )