Tên các quốc gia ở châu phi có thu nhập bình quânn đầu người trên 1000 USD/năm các quốc gia nằm ở đâu của châu phi ?

Question

Tên các quốc gia ở châu phi có thu nhập bình quânn đầu người trên 1000 USD/năm các quốc gia nằm ở đâu của châu phi ?

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-02T16:02:32+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T16:03:49+00:00

  Tên các quốc gia ở châu phi có thu nhập bình quânn đầu người trên 1000 USD/năm các quốc gia nằm ở đâu của châu phi ?
  là :
  ma-rốc , an-giê -ri, tuy-ni-di , li-bi, ai cập , na-mi-bi-a, bốt-xoa-voa, cộng hòa nam phi , phân bố ở ven biển địa Trung Hải và cực nam của Châu Phi

  0
  2021-10-02T16:04:08+00:00

  Đáp án là : Bắc Phi có thu nhập bình quân đầu người nhiều nhất Châu Phi >
  Gồm có Li-Bi , Ma-rốc,Tuy-Ni-Di,…
  Trung Phi có Ga Bông 
  Nam Phi có Na-Mi Bi-a,Cộng Hòa Nam Phi,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )