Tên gọi thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi là thành phố Hồ Chí Minh được quyết định tại

Question

Tên gọi thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi là thành phố Hồ Chí Minh được quyết định tại

in progress 0
Katherine 2 tuần 2021-07-10T12:06:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:08:12+00:00

  Ngày 2-7-1976 , kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, đã quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh.

  0
  2021-07-10T12:08:26+00:00

  Theo mình biết thì ở Hà Nội đó, vị trí cụ thể thì không biết nhưng ngày 02/7/1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời đổi tên thành phố S.ài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh nên mình nghĩ có thể là ở tòa nhà quốc hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )