Tên những kiến trúc nổi tiếng Trung Quốc thời phong kiến? (Không tính đến Vạn Lý Trường Thành)

Question

Tên những kiến trúc nổi tiếng Trung Quốc thời phong kiến? (Không tính đến Vạn Lý Trường Thành)

in progress 0
Hadley 7 ngày 2021-12-02T20:03:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:05:30+00:00

  Tử Cấm Thành, Thành cổ Bình Giao,…

  0
  2021-12-02T20:05:47+00:00

  1.Tuyết Mai

  2. Cố Cung Bắc Kinh

  3. Kinh Hàng Đại Vận Hà

  4. Khảm Nhi Tỉnh

  5. Di chỉ Hải Long Đồn

  6. Tượng Phật Lạc Sơn

  7. Đập Đô Giang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )