Tên nước ta và đơn vị hành chính vào các thời gian +năm 179tcn +năm 111tcn +đầu thế kỉ 3 +đầu thế kỉ 6 +năm 679_thế kỉ 10

Question

Tên nước ta và đơn vị hành chính vào các thời gian
+năm 179tcn
+năm 111tcn
+đầu thế kỉ 3
+đầu thế kỉ 6
+năm 679_thế kỉ 10

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-08-07T19:40:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:41:02+00:00

  Năm 179 TCN: – Tên nuớc: Âu Lạc

                            – Đơn vị hành chính: nhà Thục

  Năm 111 TCN: – Tên nuớc: Nam Việt

                           – Đơn vị hành chính: nhà Triệu

  Đầu thế kỉ III: – Tên nuớc: Giao Châu

                          – Đơn vị hành chính: Bắcthuộc

  Đầu thế kỉ VI: – Tên nuớc: Giao Châu/ quận Giao Chỉ

                          – Đơn vị hành chính: Bắc thuộc

  Năm 679-Thế kỉ X: – Tên nuớc: An Nam

                                  – Đơn vị hành chính: Bắc thuộc

  0
  2021-08-07T19:41:35+00:00

   Năm 179 TCN: Triệu Đà

  – Tên nuớc: Âu Lạc

  – Đơn vị hành chính: chia làm 2 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân

   Năm 111 TCN: nhà Hán

  – Tên nuớc: Nam Việt

  – Đơn vị hành chính: chia làm 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam

   Đầu thế kỉ III: nhà Ngô

  – Tên nuớc: Giao Châu

  – Đơn vị hành chính: tách Giao Châu thành Quảng Châu và Giao Châu

   Đầu thế kỉ VI: nhà Lương

  – Tên nuớc: Giao Châu

  – Đơn vị hành chính: chia làm 6 châu: Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu

   Năm 679 – Thế kỉ X: nhà Đường

  – Tên nuớc: An Nam

  – Đơn vị hành chính: đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )