Tết biểu quy tắc cộng trừ của hai số nguyên

Question

Tết biểu quy tắc cộng trừ của hai số nguyên

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-12-07T15:08:21+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T15:10:15+00:00

  * Quy tắc cộng hai số nguyên:

  Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.

  Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

  * Quy tắc trừ hai số nguyên:

  Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )