$\text{Chú sonnguyen giúp cháu ~! } 1, Tìm ra quy luật và cho biết số 2020 của dãy số là bao nhiêu? 3; 9; 18; 40;…….

Question

$\text{Chú sonnguyen giúp cháu ~! }
1, Tìm ra quy luật và cho biết số 2020 của dãy số là bao nhiêu?
3; 9; 18; 40;…….

in progress 0
Amaya 1 tháng 2021-09-01T21:54:33+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:56:06+00:00

  Dãy số đó là : 3; 9; 18; 40; 49; 55. Dãy số đó là : 3; 9; 18; 40; 49; 55. 

  Ta có : 55 + 3 = 49 + 9 = 40 + 18=58

  Số hạng thứ 2020 là: 

                           [( 2020 – 3 ) x 58]:2= 58493

                                     Đáp số 58493

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )