`text{Đánh trọng âm và chọn đáp án hộ nha!}` Lưu ý: ko đánh trọng âm là ko vote đâu…tui báo cáo đó. 1. A. cannon B. chaos

Question

`text{Đánh trọng âm và chọn đáp án hộ nha!}`
Lưu ý: ko đánh trọng âm là ko vote đâu…tui báo cáo đó.

1. A. cannon B. chaos C. culture D. direct
2. A. Easter B. festive C. rename D. harvest
3. A. highlight B. enjoy C. reverse D. review
4. A. invest B. major C. perform D. machine
5. A. leather B. account C. adapt D. decide
6. A. answer B. believe C. rely D. decrease
7. A. police B. result C. correct D. traffic
8. A. funny B. pretty C. lucky D. alone
9. A. breakfast B. pepper C. hotel D. ticket
10. A. parade B. copy C. replace D. arrive

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-08T09:16:21+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T09:17:45+00:00

  (Chúc bạn hok tốt ạ)/

  tet-danh-trong-am-va-chon-dap-an-ho-nha-luu-y-ko-danh-trong-am-la-ko-vote-dau-tui-bao-cao-do-1-a

  0
  2021-10-08T09:17:52+00:00

  1.  A. cannon  B. chaos  C. culture  D. direct

  => D. direct ( Vì từ “direct” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. )

  2. A. Easter  B. festive  C. rename  D. harvest

  => C. rename ( Vì từ “rename” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.)

  3.  A. highlight  B. enjoy  C. reverse  D. review

  => A. highlight ( Vì từ “highlight” có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.)

  4.  A. invest  B. major  C. perform  D. machine

  => B. major ( Vì từ ” major ” có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.)

  5. A. leather  B. account  C. adapt  D. decide

  => A. leather ( Vì từ “leather” có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.)

  6. A. answer  B. believe  C. rely  D. decrease

  => A. answer ( Vì từ “answer” có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.)

  7. A. police  B. result  C. correct  D. traffic

  => D. traffic ( Vì từ “traffic” có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.)

  8. A. funny  B. pretty  C. lucky  D. alone

  => D. alone ( Vì từ “alone” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.)

  9. A. breakfast  B. pepper  C. hotel  D. ticket

  => C. hotel ( Vì từ “hotel” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.)

  10.  A. parade  B. copy  C. replace  D. arrive

  => B. copy ( Vì từ “copy” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )