$\text{Phân biệt 3 loại ARN:}$ $\text{tARN}$ $\text{mARN}$ $\text{rARN}$

Question

$\text{Phân biệt 3 loại ARN:}$
$\text{tARN}$
$\text{mARN}$
$\text{rARN}$

in progress 0
Caroline 4 tuần 2021-09-16T18:36:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:37:21+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Các $ARN:$

  $- mARN:$ có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp.

  $- tARN:$ có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng với nơi tổng hợp protein.

  $- rARN:$ là thành phần cấu tạo nên ribôxôm nơi tổng hợp protein.

  0
  2021-09-16T18:37:49+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   tARN : có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng với nơi tổng hợp protein

  mARN : có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp

  rARN : là thành phần cấu tạo nên ribôxôm nơi tổng hợp protein

  Trong SGK có ghi đầy đủ nha bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )