Thả 1 quả cầu nhôm có kl 0.2kg đã được đun nóng 100°c vào 1 cốc nc ở 20°c. Sau 1 thời gian nhiệt độ quả cầu và nc đều bằng 27°c a. Tính nhiệt lượng đó

Question

Thả 1 quả cầu nhôm có kl 0.2kg đã được đun nóng 100°c vào 1 cốc nc ở 20°c. Sau 1 thời gian nhiệt độ quả cầu và nc đều bằng 27°c
a. Tính nhiệt lượng đó quả cầu tạo ra
b. Tìm kl nc trong cốc
Coi như chỉ có quả cầu và nc trao đổi nhiệt vs nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm vật nc là 880J/kg.k và 4200J/kg.k

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-07-17T13:15:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T13:16:43+00:00

  Đáp án:

   a, Q1 = 12 848J 

  b, m2 = 0,437 Kg

  Giải thích các bước giải:

   a, Nhiệt lượng quả cầu tạo ra là: 

  Q1 = m1.c1.(t1 – t) = 0,2 . 880 . (100 – 27) = 12 848 ( J) 

  b, Khi cân bằng nhiệt, ta có: Q2 = Q1 

  <=> m2.c2. ( t – t2) = Q1 

  <=> m2 = Q1/[c2.(t – t2)] = 12 848/[4200.(27 – 20)] = 0,437 (Kg) 

  0
  2021-07-17T13:16:48+00:00

  $\text{a)Nhiệt lượng quả cầu tạo ra là:}$

  `Q1=m1.c1.(t1-t)=0,2.880.(100-27)“=12848` `J`

  $\text{b)Có}$ `Q1=Q2`

  `=>“m2.c2.(t-t2)=Q1`

  `=>“m2=`$\dfrac{Q1}{c2.(t-t2)}$=$\dfrac{12848}{4200.(27-20)}$`=0,437` `kg`

              $\text{Đáp số}$`=0,437` `kg`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )