Thả 1 vật vào bể nước, mực nước trong bể dâng lên. Muốn tính thể tích của vật đã thả vào bổ ta làm thế nào?

Question

Thả 1 vật vào bể nước, mực nước trong bể dâng lên. Muốn tính thể tích của vật đã thả vào bổ ta làm thế nào?

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-14T07:56:17+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:57:17+00:00

  Đáp án:

   Muốn tính thể tích của vật đã thả vào bể ta lấy thể tích sau khi thả vật trừ đi thể tích trước khi thả vật (trường hợp vật không thấm nước).

  0
  2021-10-14T07:57:38+00:00

  Đáp án:

  `↓↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  Muốn tính thể tích của vật đã thả vào ta lấy thể tích vật trừ đi thể tích trước khi thả vật đó xuống bể

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )