Thả 2 vật có khối lượng bằng nhau chìm trong 1 cốc nước biết vật 1 làm bằng đồng , vật 2 làm bằng nhôm . Hỏi lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên vật n

Question

Thả 2 vật có khối lượng bằng nhau chìm trong 1 cốc nước biết vật 1 làm bằng đồng , vật 2 làm bằng nhôm . Hỏi lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên vật nào lớn hơn ? Hãy giải thích tại sao

in progress 0
Camila 1 năm 2021-11-26T11:22:52+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:24:19+00:00

  Đáp án:

  Vật nào có  khối lượng riêng lớn nhất thì ác si mét tác dụng lên nhỏ nhất 

  Vật nào có  khối lượng riêng nhỏ nhất thì ác si mét tác dụng lên lớn nhất

  mà khối lượng riêng của đồng bằng nhôm

  lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên 2 vật bằng nhau

  0
  2021-11-26T11:24:39+00:00

  Đáp án:

  Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai vật bằng nhau

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào 2 yếu tố

  1)Trọng lượng riêng của chất lỏng

  2)Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

  Mà hai vật đó có khối lượng bằng nhau tức là thể tích phần chất lỏng bị chiếm chỗ sẽ bằng nhau, thêm điều kiện cả hai vật đó cùng chìm trong một chất lỏng.Từ đó ta có thể suy ra lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai vật bằng nhau.

  Chúc bạn học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )