Thả hòn bi đồng vào thủy ngân thì nổi hay chìm? Vì sao?

Question

Thả hòn bi đồng vào thủy ngân thì nổi hay chìm? Vì sao?

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-11-20T23:03:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T23:04:46+00:00

  Đáp án: hòn bi đồng sẽ chìm vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của thủy ngân

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-20T23:05:33+00:00

   Do trọng lượng riêng của viên bi làm hòn bi nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân nên viên bi nổi 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )