thả mẩu Na có khối lượng 69 gam vào 343 ml nước được dung dịch A. a,Tính nồng độ % của dung dịch A thu được? b,Cho vào dung dịch A 400 gam dung dịch C

Question

thả mẩu Na có khối lượng 69 gam vào 343 ml nước được dung dịch A.
a,Tính nồng độ % của dung dịch A thu được?
b,Cho vào dung dịch A 400 gam dung dịch CuSO4 20%.Tính C% của chất có trong dung dịch sau phản ứng?

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-10T03:30:26+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:32:05+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Na + {H_2}O \to NaOH + \frac{1}{2}{H_2}\\
  a)\\
  {n_{Na}} = 3mol\\
   \to {n_{NaOH}} = {n_{Na}} = 3mol \to {m_{NaOH}} = 120g\\
   \to {n_{{H_2}}} = \dfrac{1}{2}{n_{Na}} = 1,5mol\\
  {m_{{\rm{dd}}{H_2}O}} = 343 \times 1,1 = 377,3g\\
   \to {m_{{\rm{dd}}A}} = {m_{Na}} + {m_{{H_2}O}} – {m_{{H_2}}} = 443,3g\\
   \to C{\% _{NaOH}} = \dfrac{{120}}{{443,3}} \times 100\%  = 27\% \\
  b)\\
  2NaOH + C{\rm{uS}}{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + Cu{(OH)_2}\\
  {m_{{\rm{CuS}}{O_4}}} = \dfrac{{400 \times 20\% }}{{100\% }} = 80g\\
   \to {n_{{\rm{CuS}}{O_4}}} = 0,5mol\\
   \to {n_{{\rm{CuS}}{O_4}}} < {n_{NaOH}} \to {n_{NaOH}}dư\\
  {n_{NaOH(pt)}} = 2{n_{{\rm{CuS}}{O_4}}} = 1mol\\
   \to {n_{NaOH(dư)}} = 2mol \to {m_{NaOH(dư)}} = 80g\\
  {n_{N{a_2}S{O_4}}} = {n_{Cu{{(OH)}_2}}} = {n_{{\rm{CuS}}{O_4}}} = 0,5mol\\
   \to {m_{N{a_2}S{O_4}}} = 71g\\
   \to {m_{Cu{{(OH)}_2}}} = 49g\\
  {m_{{\rm{dd}}saupu}} = {m_{NaOH}} + {m_{{\rm{dd}}}}_{{\rm{CuS}}{O_4}} – {m_{Cu{{(OH)}_2}}} = 471g\\
   \to C{\% _{N{a_2}S{O_4}}} = \dfrac{{71}}{{471}} \times 100\%  = 15,07\% \\
   \to C{\% _{NaOH}}(du) = \dfrac{{80}}{{471}} \times 100\%  = 17\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )