thả một hòn sỏi rơi tự do từ độ cao h xuống đất trong giây cuối cùng trước khi chạm đất hòn sỏi rơi được quảng đường 40m lấy g=10m

Question

thả một hòn sỏi rơi tự do từ độ cao h xuống đất trong giây cuối cùng trước khi chạm đất hòn sỏi rơi được quảng đường 40m lấy g=10m/s^2 độ cao h thả hòn sỏi là

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-12-01T17:41:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:43:02+00:00

  Đáp án:

  \(h = 101,25m\)

  Giải thích các bước giải:

  + Gọi t là thời gian hòn sỏi rơi tự do.

  + Quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng trước khi chạm đất là 40m, ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \Delta s = {s_t} – {s_{t – 1}} = 40m\\
   \Leftrightarrow \frac{1}{2}g{t^2} – \frac{1}{2}g{\left( {t – 1} \right)^2} = 40\\
   \Leftrightarrow \frac{1}{2}.10.{t^2} – \frac{1}{2}.10.{\left( {t – 1} \right)^2} = 40\\
   \Leftrightarrow 5{t^2} – 5{\left( {t – 1} \right)^2} = 40\\
   \Leftrightarrow 10t = 45 \Rightarrow t = 4,5s
  \end{array}\)

  + Độ cao h thả hòn sỏi là: 

  \(h = \frac{1}{2}g{t^2} = \frac{1}{2}{.10.4,5^2} = 101,25m\)

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )