Thả một miếng đồng có khối lượng 0,5 kg vào 500 gam nước miếng đồng nguội từ 80 độ C xuống 20 độ C Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

Question

Thả một miếng đồng có khối lượng 0,5 kg vào 500 gam nước miếng đồng nguội từ 80 độ C xuống 20 độ C Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

in progress 0
Katherine 2 năm 2021-09-09T19:27:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T19:28:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt 

   m1 = 0, 5 kg

  m2 = 0, 5 kg

  t1 = 80⁰C

  t2 = 20  ⁰C

   c1 = 380 J / kg. K

  c2 = 4200 J/kg.K

   Giải

  – Nhiệt lượng đồng tỏa ra :

   Q1 = m1.c1. ( t1- t2)

  = 0, 5 . 380 . 60

  =11 400(J)

  – Nhiệt lượng nước thu vào :

   Q2 = m2. c2 . penta t

  = 0,5 . 4200 .penta t

  = 2 100 . penta t (J)

  – Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta cọ

  Q1 = Q2 

  11 400 = 2100 . penta t 

  penta t ≉ 5,43 

  Vậy nước nóng thêm 5, 43⁰C

  0
  2021-09-09T19:29:05+00:00

  Nhiệt lượng đồng toả ra:

  $Q_1= m_1c_1\Delta t_1= 0,5.380.(80-20)= 11400(J)$ 

  Gọi $t$ là nhiệt độ ban đầu của nước.

  Nhiệt lượng nước thu vào:

  $Q_2= m_2c_2\Delta t_2= 0,5.4200.(20-t)= 2100(20-t) (J)$ 

  Cân bằng nhiệt: $Q_1=Q_2$

  $2100(20-t)=11400$

  $\Leftrightarrow t=14,57^oC$ 

  Vậy nước nóng thêm $\Delta t_2= 20-14,57=5,43^oC$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )