Thả một miếng nhôm có khối lượng 500g ở 100 độ C vào 800g nước ở 20 Độ C. Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt qua môi

Question

Thả một miếng nhôm có khối lượng 500g ở 100 độ C vào 800g nước ở 20 Độ C. Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt qua môi trường xung quanh
Giúp em với mọi người ơi, em cần gấp lắm ạ :(.

in progress 0
Kinsley 5 tháng 2021-07-12T08:55:42+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T08:57:38+00:00

  Tóm tắt:

  Cho biết:

  $m_{1}$ = 800g = 0,8Kg

  $C_{1}$ = 4200 J/kg.K

  $t_{1}$ = 20 độ C

  $m_{2}$ = 500g = 0,5 Kg

  $C_{2}$ = 880 J/Kg.K

  $t_{2}$ = 100 độ C

  Hỏi: t = ? độ C

  Giải:

  Ta có:

  $Q_{thu}$ = $Q_{tỏa}$ 

  => $m_{1}$.$C_{1}$.Δ$t_{1}$ = $m_{2}$.$C_{2}$.Δ$t_{2}$

  => 0,8 . 4200 . (t – $t_{1}$) = 0,5 . 880 . ($t_{2}$ – t)

  => 3360 . (t – 20) = 440 . (100 – t)

  => t = 29,26 (độ C)

  Vậy nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt là: 29,26 độ C.

  Xin câu trả lời hay nhất ạ :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )