Thả một miếng nhôm đã được đun nóng vào một cốc nước lạnh.Câu mô tả nào sau đây trái với nguyên lí truyền nhiệt a. nhiệt từ truyền từ nhôm sang nước

Question

Thả một miếng nhôm đã được đun nóng vào một cốc nước lạnh.Câu mô tả nào sau đây trái với nguyên lí truyền nhiệt
a. nhiệt từ truyền từ nhôm sang nước
b. Nhôm truyền nhiệt cho nước cho đến khi nhiệt độ của nhôm và nước bằng nhau thì ngừng lại
c. nhiệt độ của nhôm giảm đi bao nhiêu lần thì nhiệt độ của nước tăng lên bấy nhiêu lần
d. nhiệt lượng do nhôm tỏa ra bằng nhiệt lượng của nước thu vào

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-09T06:02:22+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T06:03:50+00:00

  Thả một miếng nhôm đã được đun nóng vào một cốc nước lạnh.Câu mô tả nào sau đây trái với nguyên lí truyền nhiệt 
  a. nhiệt từ truyền từ nhôm sang nước 
  b. Nhôm truyền nhiệt cho nước cho đến khi nhiệt độ của nhôm và nước bằng nhau thì ngừng lại

   c. nhiệt độ của nhôm giảm đi bao nhiêu lần thì nhiệt độ của nước tăng lên bấy nhiêu lần 
  d. nhiệt lượng do nhôm tỏa ra bằng nhiệt lượng của nước thu vào

   

  0
  2021-09-09T06:04:05+00:00

  c. nhiệt độ của nhôm giảm đi bao nhiêu lần thì nhiệt độ của nước tăng lên bấy nhiêu lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )