thả một miếng thép 2kg dang ở nhiệt độ 345 độ C vào 1 bình đựng 300g nước. Sau khi cân bằng nhiệt đọ cuối cùng là 30 độ C. Bỏ qua sự tỏa nhiệt qua mội

Question

thả một miếng thép 2kg dang ở nhiệt độ 345 độ C vào 1 bình đựng 300g nước. Sau khi cân bằng nhiệt đọ cuối cùng là 30 độ C. Bỏ qua sự tỏa nhiệt qua mội trường. Biết nhiệt dung riêng của thép,nước lần lượt là 460J/kg.K .Nhiệt độ ban đầu của nước là bao nhiêu?

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-28T15:26:40+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:27:51+00:00

  Bạn xem lại đề nhé!

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  ${Q_t} = {Q_n}$

  $⇒ {m_{thep}}.{c_{thep}}.\Delta t = {m_{nc}}.{c_{nc}}.\Delta t ⇔ 2.460.(345 – 30) = 0,3.4200.(30 – t)$

  $⇒ t =  – {200^o}C$

  ⇒ Vô lý vì ở $ – {200^o}C$ H2O tồn tại ở dạng rắn.

  Nếu $m = 3000g$ khi đó $⇒ t =   {7^o}C$ thỏa mãn điều kiện đề bài!

  0
  2021-09-28T15:28:23+00:00

  Đáp án:

  t = $7^{o}$ C

  Mình lấy khối lượng nước là 3 lít ⇔ 3kg nha!!!

  Giải thích các bước giải: 3 lít ⇔ 3kg

  Nhiệt lượng của miếng thép tỏa ra là:

  $Q_{1}$ = $m_{1}$.$c_{1}$.Δ$t^{}$ = 2.460. ( 345-30 ) = 289800 J

  Nhiệt lượng của nước thu vào là:

  $Q_{2}$ = $m_{2}$.$c_{2}$.Δ$t^{‘}$ =3.4200.(30-t) = 378000 – 12600t

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

       $Q_{1}$ = $Q_{2}$

  ⇔  289800 = 378000 – 1260t

  ⇔   12600t = 88200

  ⇔             t = $7^{o}$ C

  Chúc bạn học tốt!!! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )