thả một quả cầu nhôm được đun nóng tới 150 độ C vào một cốc nước có khối lượng 0,5 kg ở nhiệt độ 30 độ C sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của

Question

thả một quả cầu nhôm được đun nóng tới 150 độ C vào một cốc nước có khối lượng 0,5 kg ở nhiệt độ 30 độ C sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều 35 độ c Tính khối lượng quả cầu coi như chỉ quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-07-11T00:24:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:25:46+00:00

  Đáp án:

  ${m_1} = 0,1kg$

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng của quả cầu là:

  $\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}} \Leftrightarrow {m_1}{c_1}\left( {{t_1} – {t_{cb}}} \right) = {m_2}{c_2}\left( {{t_{cb}} – {t_2}} \right)\\
   \Leftrightarrow {m_1}.880.\left( {130 – 35} \right) = 0,5.4200.\left( {35 – 30} \right)\\
   \Leftrightarrow {m_1} = 0,1kg
  \end{array}$

  0
  2021-07-11T00:25:48+00:00

  nhiệt lượng quả cầu tỏa ra là:

  `Qtỏa=m1.c1.Δt=m1.880.(150-35)=101200m1(J)`

  nhiệt lượng nước thu vào là:

  `Qthu=m2.c2.Δt=0,5.4200.(35-30)=10500(J)`

  khối lượng quả cầu là:

  ta có: `Qtỏa=Qthu`

  `⇔101200m1=10500`

  `⇔m1=0,1kg`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )