thả một vật rơi tự do có khối lượng 500g từ độ cao 45m so voi mặt đất ,bỏ qua ma sát với kk tính thế năng của vật ở cuối giay thứ hai cho g=10m/s2

Question

thả một vật rơi tự do có khối lượng 500g từ độ cao 45m so voi mặt đất ,bỏ qua ma sát với kk tính thế năng của vật ở cuối giay thứ hai cho g=10m/s2

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-19T23:08:48+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T23:10:34+00:00

  Đáp án:

   Wt=125J

  Giải thích các bước giải:

  Thế năng của vật ở cuối giây thứ 2 là:

  \[{{\rm{W}}_t} = mgh = mg\left( {{h_o} – \frac{1}{2}g{t^2}} \right) = 0,5.10.\left( {45 – \frac{1}{2}{{.10.2}^2}} \right) = 125J\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )