Thả rơi tự do một hòn đá 50g xuống mặt đất theo phương thẳng đứng. Cho g = 10m/s2 a/ Tìm động năng và vận tốc của hòn đá khi rơi đến đất? b/ Tìm vận t

Question

Thả rơi tự do một hòn đá 50g xuống mặt đất theo phương thẳng đứng. Cho g = 10m/s2 a/ Tìm động năng và vận tốc của hòn đá khi rơi đến đất? b/ Tìm vận tốc mà tại đó vật có động năng bằng 1/3 thế năng?

in progress 0
Samantha 5 giờ 2021-09-20T09:30:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:31:47+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{W_{d\max }} = 0,5h(J)\\
  {v_{\max }} = 2\sqrt {5h} (m/s)\\
  b.v = \sqrt {5h} (m/s)
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Do không cho độ cao h nên mình làm kết quả ra theo h nha bạn.

   a.

  Động năng của hòn đá là:

  \({W_{d\max }} = {W_{t\max }} = mgh = 0,05.10.h = 0,5h(J)\)

  Vận tốc của viên đá khi chạm đất là:

  \(\begin{array}{l}
  {W_{d\max }} = \frac{1}{2}mv_{\max }^2\\
   \Rightarrow {v_{\max }} = \sqrt {\frac{{2{W_{d\max }}}}{m}}  = \sqrt {\frac{{2.0,5h}}{{0,05}}}  = 2\sqrt {5h} (m/s)
  \end{array}\)

  b.

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_t} = 3{W_d} \Rightarrow {W_d} = \frac{W}{4} = \frac{{{W_{d\max }}}}{4}\\
  \frac{1}{2}m{v^2} = \frac{{{W_{d\max }}}}{4}\\
  \frac{1}{2}.0,05{v^2} = \frac{{0,5h}}{4}\\
   \Rightarrow v = \sqrt {5h} (m/s)
  \end{array}\)

  0
  2021-09-20T09:32:11+00:00

  ★ Ta có :

  g = 10m/s² 

  m = 50g = 0,05kg

  ★ Cơ năng của vật tại vị trí thả là:

         W = Wt = mgh = 0,05.10.h = 0,5h (J)

  ★ Động năng tại mặt đất là:

         Wd = W = 0,5h

  ★ Vận tốc của vật là:

        v = √(2Wd/m) = √(2.0,5h/0,05) = 2√5h (m/s)

  ★ Khi Wd = 1/3Wt . Vận tốc của vật là:

      W = Wd + Wt = 4Wd 

  <=> 2mv² = 0,5h

  <=> v = √(0,5h/2.0,05) = √5h (m/s)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )