thả vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 khác h2. Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 2 lần của vật thứ hai. Tỉ số h1 : h2 là : A.2

Question

thả vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 khác h2. Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 2 lần của vật thứ hai. Tỉ số h1 : h2 là :
A.2 B.4 C.1/2 D.1/4

in progress 0
Eloise 3 ngày 2021-12-08T00:16:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-08T00:17:59+00:00

    c. 1/2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )