thả viên bi bằng nhôm có khối lượng 0,08 kg đc nung nóng đến 180° vào 1 cốc nước chứa 100g nc ở 20° thì nhiệt độ sau cùng của nc là 45°. tìm nhiệt du

Question

thả viên bi bằng nhôm có khối lượng 0,08 kg đc nung nóng đến 180° vào 1 cốc nước chứa 100g nc ở 20° thì nhiệt độ sau cùng của nc là 45°. tìm nhiệt dung riêng của viên bi

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-16T07:59:00+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T08:00:21+00:00

  Đáp án:

   $c = 972,2J/kg.K$

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng mà nước thu vào là: 

  $Q_{thu} = m_{nước}c_{nước}(45 – 20) = 0,1.4200.25 = 10500J$ 

  Gọi nhiệt dung riêng của viên bi là c. Nhiệt lượng mà viên bi toả ra là: 

  $Q_{toả} = m_{nhôm}.c(180 – 45) = 0,08.135.c = 10,8c$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu}$ hay 

  $10,8c = 10500$

  $<=> c = 972,2$ 

  Vậy nhiệt dung riêng của viên bi là $c = 972,2J/kg.K$

  0
  2021-09-16T08:00:49+00:00

  Đáp án:

  c =972,2 J/Kg.k 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi c (J/Kg.k) là nhiệt dung riêng của viên bi

  Nhiệt lượng mà viên bi tỏa ra

  Q1=0,08.c.(180-45)=10,8.c (J)

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Q2=0,1.4200.(45-20)=10500 (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt

  Q1=Q2

  => 10,8.c=10500

  => c = 972,2

  Nhiệt dung riêng của viên bi là 972,2 J/Kg.k

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )