Thái độ của em đối với chuến tranh thế giới thứ nhất

Question

Thái độ của em đối với chuến tranh thế giới thứ nhất

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-11-24T23:27:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:29:30+00:00

  – Chiến tranh thế giới thứ nhất là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, gây nhiều thiệt hại đáng kể
  – Lôi kéo 36 nước tham gia và 1,5 tỉ người bị lôi vào cuộc chiến
  – 10 triệu người chết và 20 triệu người bị thương
  – Kinh tế châu Âu bị kiệt quệ, chi phí chiến tranh lên đến 85 tỉ đô la
  – Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, cách mạng tháng 10 thành công, nhà nước Xô Viết thành lập, cục diện chính trị thế giới thay đổi
  – Lên án , tố cáo chiến tranh, đề cao hòa bình thế giới . 

  0
  2021-11-24T23:29:34+00:00

  Gây ảnh hưởng đến kinh tế các nước 

  Nhiều người phải chết vì chiến tranh 

  Làm mất hòa khí các nước 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )