Thái độ của triều đình Huế sau khi Pháp chiếm Thuận An như thế nào?

Question

Thái độ của triều đình Huế sau khi Pháp chiếm Thuận An như thế nào?

in progress 0
Alice 1 năm 2021-10-04T02:01:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T02:02:51+00:00

  Bạc nhược,không quyết liệt chống Pháp.

  Luôn giảng hòa nhưng không thành.

  Cơ sở để Pháp xâm lược toàn VN.

  0
  2021-10-04T02:02:53+00:00

  Khi đó triều đình Huế vẫn vô cùng thờ ơ, vô trách nhiệm

   Triều Huế xin đình chiến, kí Hiệp ước Hác-măng (1883)

  Sau hiệp ước Hác-măng, triều đình ra lệnh giải tán các phong trào kháng chiến ở Bắc Kì

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )