“Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc VN” Anh chị và các bạn giúp em với ạ

Question

“Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc VN”
Anh chị và các bạn giúp em với ạ

in progress 0
Remi 5 tháng 2021-07-29T11:14:57+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:16:36+00:00

  Giai cấp địa chủ phong kiến:

  – Đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp.Là một bộ phận câu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân.

  -Tuy nhiên, một số địa chủ vừa và nhỏ vẫn có tinh thần yêu nước.

  Giai cấp nông dân:

  – Cuộc sống cơ cực trăm bề nên căm ghét chế độ bóc lột của thực dân Pháp, có ý thức dân tộc sâu sắc.

  – Họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp và chế độ phong kiến.

  Giai cấp tư sản:

  – Họ là các chủ hãng buôn bán, nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công.

  – Họ bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép. Vì có tiềm lực kinh tế yếu ớt, nên họ chỉ muốn có điều kiện làm ăn, buôn bán dễ dàng, chưa có ý thức tham gia vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

  Giai cấp tiểu tư sản:

  – Xuất thân từ các chủ xưởng thủ công nhỏ, những viên chức cấp thấp như thông ngôn, nhà giáo, thư kí, học sinh,…

  – Cuộc sống của họ có dễ chịu hơn nông dân, công nhân nhưng vẫn rất bấp bênh.

  – Họ là những người có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

  Đội ngũ công nhân:

  – Phần lớn xuất thân từ nông dân, không có ruộng đất, phải bỏ làng đi ra các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền làm thuê.

  – Họ bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột nên sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống lại địa chủ, đòi cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt.

  0
  2021-07-29T11:16:49+00:00

  * Giai cấp địa chủ phong kiến:

  – Đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp. Một bộ phận câu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân.

  – Một số địa chủ vừa và nhỏ vẫn có tinh thần yêu nước.

  * Giai cấp nông dân:

  – Cuộc sống cơ cực trăm bề nên căm ghét chế độ bóc lột của thực dân Pháp, có ý thức dân tộc sâu sắc.

  – Họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp và chế độ phong kiến.

  * Tầng lớp tư sản:

  – Họ là các chủ hãng buôn bán, nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công.

  – Họ bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép. Vì có tiềm lực kinh tế yếu ớt, nên họ chỉ muốn có điều kiện làm ăn, buôn bán dễ dàng, chưa có ý thức tham gia vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

  * Tầng lớp tiểu tư sản:

  – Xuất thân từ các chủ xưởng thủ công nhỏ, những viên chức cấp thấp như thông ngôn, nhà giáo, thư kí, học sinh, kế toán,…

  – Cuộc sống của họ có phần dễ chịu hơn nông dân, công nhân nhưng vẫn rất bấp bênh.

  – Họ là những người có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

  * Đội ngũ công nhân:

  – Phần lớn xuất thân từ nông dân, không có ruộng đất, phải bỏ làng đi ra các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền làm thuê.

  – Họ bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột nên sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống lại địa chủ, đòi cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )