Tham gia chương trình “ P/S bảo vệ nụ cười Việt Nam , đợt 1 các lớp 5A,5B đã nhận được một số bàn chải đánh răng . Sau khi nhận thấy 3/4 số bàn chải l

Question

Tham gia chương trình “ P/S bảo vệ nụ cười Việt Nam , đợt 1 các lớp 5A,5B đã nhận được một số bàn chải đánh răng . Sau khi nhận thấy 3/4 số bàn chải lớp 5B gấp 3 lần 1/3 số bàn chải lớp 5A và 3/4 số bàn chải lớp 5B nhiều hơn 1/3 số bàn chải lớp 5A là 18 chiếc . Tính số bàn chải mỗi lớp đã nhận
Giải thích rõ giúp mình với ạ , cảm ơn mọi người nhiều

in progress 0
Maria 1 năm 2021-11-30T14:57:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:59:01+00:00

  Vì $\frac{3}{4}$ số bàn chải lớp 5B gấp 3 lần $\frac{1}{3}$ số bàn chải lớp 5A nên $\frac{3}{4}$ số bàn chải lớp 5B bằng số bàn chải của lớp 5A. Vậy số bàn chải của lớp 5A hơn $\frac{1}{3}$ số bàn chải lớp 5A là $18$ cái

  Phân số chỉ $18$ cái bàn chải so với số bàn chải của lớp 5A là:

          $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ 

  Số bàn chải lớp 5A đã nhận là:

          $18:\frac{2}{3}=27$ (cái)

  Số bàn chải lớp 5B đã nhận là:

          $27:\frac{3}{4}=36$ (cái)

                Đáp số: 5A: $27$ cái, 5B: $36$ cái

   

  0
  2021-11-30T14:59:02+00:00

  18 cái bàn chải so với tổng số bàn chải của lớp 5A chiếm:

  $1-\dfrac13=\dfrac{2}{3}$

  Tổng số bàn chải lớp 5A nhận là:

  $18\div \dfrac{2}{3}=27$(cái)

  Số bàn chải lớp 5B nhận:

  $27\div \dfrac{3}{4}=36$ (cái)

  $Đ/s:…$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )