Tham gia phản ứng hóa học là nguyên tử hay nguyên tố tham gia phản ứng Tại sao không có obitan Nguyên tố mà lại có obitan nguyên tử. Phân biệt nguyên

Question

Tham gia phản ứng hóa học là nguyên tử hay nguyên tố tham gia phản ứng Tại sao không có obitan Nguyên tố mà lại có obitan nguyên tử. Phân biệt nguyên tử và nguyên tố . MN LẤY VÍ DỤ CHO EM HIỂU RÕ Ạ.

in progress 0
Lyla 2 năm 2021-09-27T10:31:36+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:33:10+00:00

  Đáp án:

  Tham gia phản ứng hóa học là nguyên tử hay nguyên tố

  → Cả hai

  Tại sao không có obitan Nguyên tố mà lại có obitan nguyên tử

  → 

  Phân biệt nguyên tử và nguyên tố

  Nguyên tử là đơn vị cơ bản của vật chất chứa một hạt nhân ở trung tâm bao quanh bởi đám mây điện tích âm các electron.

  Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )