thân dài ra do đâu thi cây ngắt ngọn thì cây có dài ra không thi cây không ngắt ngọn cấy có dài ra ko

Question

thân dài ra do đâu thi cây ngắt ngọn thì cây có dài ra không thi cây không ngắt ngọn cấy có dài ra ko

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-09-05T18:28:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:29:21+00:00

  thân dài ra do đâu thi cây ngắt ngọn thì cây có dài ra không thi cây không ngắt ngọn cấy có dài ra ko

                                                                       BL

  thân dài ra do mô phân sinh ngọn phan chia tế bào

  cây ngắt ngọn không thể tiếp tục dài ra nữa

  cây không ngắt ngọn vẫn sinh trưởng bình thường

   

  0
  2021-09-05T18:29:47+00:00

  Thân cây to ra nhờ vào mô phân sinh ngọn.

  Khi ngắt ngọn cây không dài ra.

  Khi không ngắt ngọn cây dài ra.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )